GÜNCEL

TÜRKİYE'DEN

KİTAP

Ekslibris

Hasip Pektaş’ın Türkiye’de ekslibrisin bir iletişim aracı olarak tanınması ve yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarının somut örneklerinden biri olan “Ekslibris” isimli kitabı dördüncü baskısını yaptı. Kitap, ekslibrisin tasarımı ve tarihine ilişkin Türkiye’deki ilk çalışmalardan biri. 


Konuyu; ekslibris nedir, ekslibrisin tarihi gelişimi, Türkiye’de ekslibris, mühürler, ekslibris koleksiyonculuğu, yarışmalar, dernekler, yayınlar, ekslibris tasarımı, erotik ekslibris, ekslibris ve tipografi, deneysel ekslibris, ekslibris baskı simgeleri gibi başlıklarla ele aldığı bu çalışmasında Pektaş, bu alana ilişkin özgün örneklere de yer veriyor.

Hasip Pektaş, Ekslibris, İstanbul Ekslibris Derneği Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2017