GÜNCEL

GMK'DAN

SÖYLEŞİ

Kemal Molu: “GMK, grafik tasarımcılar için düşündüğümüzden daha önemli bir kuruluş”

GMK'nın 40 yaşına özel “40. Yıl Söyleşileri” Kemal Molu ile devam ediyor. GMK Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Meşhur'un gerçekleştirdiği söyleşide Kemal Molu, Türkiye’de meslek örgütlenmesi bilincinin çokça zarar gördüğü 80 sonrası süreçte, GMK’nın bir meslek kuruluşu olarak varlığının ve Türk grafik tasarımına dair edindiği bilgi ve deneyim birikiminin öneminin altını çiziyor.