GÜNCEL

DÜNYADAN

GÜNCEL

Grafik Tasarımda Küratoryal Pratikler

Fransa Ulusal Plastik Sanatlar Merkezi (CNAP) tarafından yayımlanan Graphisme en France dergisinin 24. sayısı, grafik tasarım alanında sergi ve küratörlük konusuna odaklanıyor. Günümüzde grafik tasarım alanında sıklıkla ve çeşitlenerek karşımıza çıkan küratoryal pratikler, 1990’lı yıllarda düzenlenen grafik tasarım festivalleri, bienaller ve kendisi de tasarımcı olan küratörlerin gerçekleştirdiği sergiler ile yükseliş gösterdi. Graphisme en France 2018, bu pratiği; seçilen işler, sergileme ve gösterme mekanizmaları, bilgi ve iletişim gibi konular çerçevesinde ve uluslararası araştırmacı ve tasarım yazarlarının merceğinden ele alıyor.


Graphisme en France 2018, Tasarım: Camille Bonnivard

Araştırmacı Clémence Imbert, bu sayıda grafik tasarım sergilerinin tarihine bakarken, İtalyan araştırmacı ve öğretmen Maddalena Dalla Mura tüm dünyada  yerleşik bir olgu olarak küratör/grafik tasarımcı figürünü ele alıyor. Grafik tasarımcıların küratoryal pratikleri üzerine doktora çalışması hazırlayan Lise Brosseau, tasarımcıların küratoryal alanda özel bir dil oluşturmadaki olası etkilerini tartışırken; tasarımcı, öğretmen ve küratör Jon Sueda kendi deneyim ve pratiklerinden yola çıkarak konuyla ilgili soru ve düşüncelerini aktarıyor.

Her yıl 1 sayı olarak yayımlanan Graphisme en France, 2014 yılından bu yana İngilizce olarak da okuyucularla buluşuyor. Derginin elektronik arşivine http://www.cnap.graphismeenfrance.fr adresinden ulaşılabilir.