Mayıs 2018 / Sayı 188

  • Yazar Admin, 02.05.2018

Eliza Williams - The Guardian: On Yıl Sonra (Creative Review/Kasım 2015, Çev. Leyla Tonguç Basmacı) / Ernie Schenck - Yaratıcılık Vebası (Communication Arts/Temmuz-Ağustos 2016, Çev. Ayşe Dağıstanlı) / Creative Review 2016 Yıllığı - The Independent Gazetesi Kapağı (Çev. Ayşe Dağıstanlı)

Yazılar No. 188 PDF