Kasım 2012 / Sayı 122

  • Yazar Admin, 05.03.2016

İletişim tasarımını konumlamak - Maria Rogal / Manifesto üzerine eleştirel düşünceler - David Sless / Icograda tasarım eğitimi manifestosuna yeniden bakış - Kirti Trivedi
/ Saygı temelli tasarım: Tasarım eğitiminde bir yolculuk önerisi - Elizabeth (Dori) Tunstall