Ekim 2022 / Sayı 241

  • Yazar Admin, 03.10.2022

Bu ay Yazılar’da: “Yaratıcı çalışmada eskiz defterinin rolü” – Rebecca Fulleylove (www.creativereview.co.uk, çev. Ayşe Dağıstanlı) 

Yazılar No. 241 PDF