Ekim 2012 / Sayı 121

  • Yazar Admin, 05.03.2016

Geleceğin tasarım eğitimi - Dave Malouf / Görsel iletişim tasarımı yoluyla büyük bütünlük - JD Odoch Pido /  Icograda Tasarım Eğitimi Manifestosu - Jamer Hunt
 / Meslek toplulukları - Sharon Helmer Poggenpohl