Evrensel Bir Kılavuz: Tasarımcılar İçin Mesleki Davranış Kuralları

  • Yazar Admin, 19.03.2023

GMK olarak 1993 yılından bu yana üyesi olduğumuz Uluslararası Tasarım Konseyi’nin (ICoD) tasarım alanında yol gösterici metni Tasarımcılar için Mesleki Davranış Kuralları’nın Türkçe edisyonuna öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz.ICoD’nin tasarım alanındaki 60 yıllık bilgi ve deneyiminin bir ürünü olan bu kılavuz, tasarımcılara ve tasarım meslek kuruluşlarına kendi meslek ilkelerini inşa edebilecekleri bir temel sunmayı, eğitim kurumlarına da müfredatlarını oluşturmada katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu evrensel kılavuzun Türkçe edisyonunu GMK olarak tüm meslektaşlarımızla paylaşıyoruz.

Tasarımcılar için Mesleki Davranış Kuralları'buradan indirebilirsiniz.