Alper Raif İpek

  • Profesyonel
Ankara’da 1978 yılında matbaa işletmecisi bir ailenin ilk çocuğu olarak doğmuştur. İlk ve ortaokul öğretimini Yükseliş Koleji’nde almıştır. Annesi tarafından sanata yönlendirilmiştir. Birçok ulusal ve uluslararası çocuk resim yarışmasında dereceler kazanmıştır. Babasından ilk grafik ve baskı eğitimini almıştır. Sanata olan ilgisi lise döneminde de devam etmiştir. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde 1997 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nü birincilikle kazanmıştır. Üniversitede öğrenci olduğu dönemde Ankara’da reklam ajanslarında grafik tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak çalışmıştır. 2001 yılında lisans eğitimini bölüm ve fakülte birincisi olarak bitirmiştir ve yüksek lisans çalışmasına başlamıştır. 2003 yılında Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluş aşamasının Grafik Bölümü ayağında bulunmuştur. 2004 yılında askerlik görevi nedeniyle akademik çalışmalarına ara vermiştir. Askerlik görevi sonrası akademiye dönmeyerek babasının vefatından kalan aile işletmesi Onur Matbaacılık Ltd Şti’nin başına geçmiştir. Devraldığı şirketi yeniden yapılandırmıştır. Markalaşma süreci için yol haritası oluşturmuş ve kurum kimliğini yenilemiştir. Yaptığı Ankara’nın ilk “sıfır” Koenig & Bauer Performa 5 renk ofset baskı makinası yatırımı ile şirketin adını Onur Yeni Baskı olarak güncellemiştir. Bu dönemde grafik tasarım alanına hizmet edecek olan “O” adlı şirket bültenini yayınlamaya başlamıştır ancak uzun soluklu olamamıştır. 2010 yılında Canon baskı sistemlerine yatırım yaparak sadece dijital baskı yapan Ankara’nın ilk dijital matbaası Opus Basımevi’ni kurmuştur. 2013 yılında gelen davetle Hacettepe Üniversitesi GSF Grafik Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak dersler vermeye başladı. Akademiye dönüşüyle yarım kalan yüksek lisans tezini Prof. Dr. İncilay YURDAKUL danışmanlığında tamamlamıştır. TAŞIT GRAFİĞİ UYGULAMALARI ve AMBULANS FORMA TASARIMI adlı yüksek lisans tezi taşıt ve grafik ilişkisini irdeleyen ilk akademik çalışma olmuştur. Tez taşıtlarda grafik kullanımını sınıflandırmakta ve çağdaş bir ambulans için tasarım önerisinde bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi’nde ders yürüttüğü süreçte Gazi Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’lerinin Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Bölümleri’nde Proje, Tipografi, Ambalaj Tasarımı, Alan Uygulama, İletişim, Reklam, Sanat ve benzer birçok dersleri yürütmüştür. 2018 yılında tüm ticari faaliyetlerini bırakarak tamamen akademiye geçmiştir ve Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atanmıştır. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi GSF Grafik Bölümü’nde Prof. Namık Kemal SARIKAVAK danışmanlığında KARMA GERÇEKLİKTE ÇOKLU MEKAN TASARIMI adlı doktora çalışmasını tamamlamıştır. Tez artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik kavramlarını sınıflandırmakta ve paralel evrenler hipotezinden yola çıkarak tek bir fiziki gerçek mekanın aynı anda birçok farklı sanal mekanlar olarak kullanılmasının tasarımını içermektedir. Bu çalışma ülkenin karma gerçeklik üzerine yapılan ilk doktora çalışması olmuştur. Doktora çalışmasını bitirmesiyle Dr. Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. 2020 yılında Başkent Üniversite’ndeki görevinden istifa etmiştir ve Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’ne Dr. Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. 2022 yılında UAK tarafından doçent derecesi verilmiştir. Halen aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir. Akademiye dönüşü sanatsal çalışmalarına da dönmesini sağlamıştır. 2016 yılında İKSV’nin düzenlediği İstanbul Tasarım Bienali’nde AUTOGRAPHSY/OTOGRAFSİ adını verdiği kendini temsil eden bir kitaba otopsi yaptığı video art çalışması açık çağrı birinciliğini paylaşmıştır. 2018 yılında GAMUT adlı baskı skalalarından yaptığı zaman ve mekan öğrüntüsünü işleyen 5 metrelik yerleştirmesi Akbank Günümüz Sanatçıları Sergisi’nde birinciliği paylaşmıştır. 2021’de 40. GMK GRAFİK TASARIM SERGİSİ’ne seçilen OPUS üçlüsü baskıdaki analogdan dijitale dönüşüme işaret eden poster tasarımlarıdır. Baskı resim, poster tasarımları ve sanatsal çalışmaları ulusal ve uluslararası sergilerde seçili sergilemiştir. 7 adet kişisel solo sergi açmıştır. 2017’de ilk kişisel sergisi H.Ü. Grafik Bölümü’nde WHEREDEYİM? ticari, akademik ve sanatsal çalışmalarının karmasından oluşmaktadır ve nerede olduğu sorusuna kişisel bir bakıştır. MONTAJ/MONTAGE adlı ikinci sergisi Galeri Soyut’ta açılmıştır. Gerçek, suret ve sahte kavramlarını sorgulayan işler matbaa filmlerinden oluşan birleştirmelerdir. Sergi, tekniğiyle baskı öncesi analog dönemin bellek tazelemesini yaparken gerçekten ayrılamayacak suretler yapabilen ustalara hayranlık beslemektedir. 2019 yılındaki üçüncü sergisi BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde başlayan sanat öğreniciliğinden sanat öğreticiliğine Anadolu’da evrilen hayatından kesit işler içermektedir. 2020 yılında MOTION GRAPHICS adlı dördüncü sergisini açmıştır. Saniyelik, dakikalık, saatlik hareket eden grafik öğelerden oluşan kompozisyonlara sahip tasarımları aynı şekilde bir daha görmek mümkün değildir. Sergi zaman ve mekanın değişkenliğini sorgulamaktadır. 2020 yılında Atılım Üniversitesi’nde açılan POSTER-A-MA sergisi adını 60’lı yıllarda ABD’yi kamyonlar üzerinde gezen GM’in gelecekçi panayırı FUTUR-A-MA’sından ve geniş bir perspektifte bakış açısı sunan PANOR-A-MA tekniğinden almaktadır ve geniş bir poster seçkisinden oluşmaktadır. 2021’de Covid-19 Salgını sırasında gerçekleştirdiği SMALL BİZ’NESS sergisi çevrimiçidir. Mahalle ve küçük esnaf kavramları üzerine kurulu sergi fotografik çalışmalarından oluşmaktadır. Cadde üzerinde hareket ederken önünden geçip gidilen esnaf camekanları film karelerini çağrıştırırken cadde geçip giden hayatı temsil etmektedir. 2022 yılı sonunda gerçekleştirdiği POSTER-A-MA-22 Selçuk Üniversitesi’ne geçtikten sonraki poster tasarımlarını da içeren güncellenmiş POSTER-A-MA’dır. Tasarım ve sanat alanlarıyla beraber yayında üretmektedir. Bugüne kadar özgün nitelikte 10 adet uluslararası bildiri 5 adet hakemli makale yayınlamıştır. İlgi alanlarının çeşitliliği ve disiplinlerarası bakış açısıyla makale ve bildirileri oldukça geniş bir konu alanına yayılmaktadır. EKOLOJİK VE EKONOMİK FAYDA MODELİ OLARAK A4 FORMAT YERİNE B4 FORMAT KULLANIMI adlı bildirisi çevreci bir tüketim için öneri getirmiştir. ANKARA ESKİ BİNA İSİMLİKLERİNİN GRAFİK TASARIM DEĞERLENDİRİLMESİ adlı bildirisi tipografi üzerine bir grafik arkeoloji olmuştur. Paris’te sunduğu DEĞİŞKEN VERİLİ AMBALAJ TASARIMI ile GÜNCEL SANATTA GRAFİK TASARIM VE ÜRETİMİ TEKNİKLERİ bildirileri grafik tasarımın güncel sanat ve ambalajla ilişkisini araştırmaktadır. YIL MİLYON’DA MATBAA bildirisi yakın gelecek için basım teknolojilerine fütüristik bir önerme sunmaktadır. SANATSAL İFADE BİÇİMİ OLARAK AMBALAJ bildirisi ambalajın sanata dahiliyetine işaret etmektedir. ÇEVRİMİÇİ BİR DÜNYADA ÇIKARIMSAL (ANALOG) RENK SİSTEMİ YERİNE TOPLAMSAL (DİJİTAL) RENK SİSTEMİ KULLANIMI bildirisi renk eğitiminde pigment boyalar gibi ışık kaynaklı renk eğitiminin de verilmesi gerektiğini söylemektedir. KARMA GERÇEKLİK EVRENİNDE SİMÜLASYON ETİĞİ bildirisi sanal bir dünyanın yeni etik değerlere sahip olması gerekeceği uyarısını yapmaktadır. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK SORUNLARI ve SANAL GERÇEKLİK SORUNLARI bildirileri her iki kavramın adlandırma, tanımlandırma, kullanım ve sağlık sorunlarını sıralamaktadır. LA CASA DE PAPEL OTOGRAFSİSİ makalesi dizide geçen soygunu kendi deneysel otografsi tekniği merceğinden incelemektedir. ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ ÖNERİSİ OLARAK ANAFARTALAR ÇARŞISI müzesi başkentin çağdaş sanat müzesi eksiğinin Ulus’ta bulunan çok katlı eski bir çarsının yeniden işlevlendirilerek giderilebileceği önermesinde bulunmaktadır. TAŞIT GRAFİĞİ İNCELEMESİ ve TASARIM ÖNERİSİ OLARAK POLİS OTOSU makalesi yüksek lisans çalışması konusunda çağdaş ve özgün tasarım önerisi getirmektedir. Doktora çalışma konusuna paralel olarak ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK, SANAL GERÇEKLİK VE KARMA GERÇEKLİK KAVRAMLARINDA İSİMLENDİRME VE TANIMLANDIRMA SORUNLARI ile A STRANGE CONCEPT ARISING IN THE COVID-19 PANDEMIC: SANAL SERGİ makaleleri gerçeklikler ve kullanımları üzerinedir. Tasarım ve sanatta yoğun bir deneysellik içeren çalışmaları konu ve nitelikleriyle çağdaş standartlardadır ve geniş bir alana yayılmıştır. Ağırlıkla poster, baskı resim ve heykel üretmektedir. Çalışmalarında sayısal ortamda düzenlenmiş tasarımlara gerçek nesneler eşlik ekmektedir. Tasarım dili matbaa baskı öncesi görsel simgelerinden ve baskının üst üste yapılan çok katmanlı yapısından oluşmaktadır. Baskı skalaları, krosları, kesim çizgileri, kırmızı montaj bantları kimi zaman çalışmanın içinde unutulmuş gibi montaj milimetrik kağıdının üzerinde durmaktadır. Çalışmaları geneliyle brutal özelliktedir. Sanallık ve baskı resim üzerine buluşlar yapmıştır. 4 adet patent çalışması bulunmaktadır. Bunların iki adeti karma gerçeklik mekan tasarımı ve trafiği üzerine ve iki adeti baskı resimde kullanılacak yeni bir baskı şekli ve oyma aleti üzerinedir. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye Şubesi, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) ve İstanbul Ekslibris Derneği (İED) derneklerine üyedir. Akademisyen Dr. Seçil Ermiş İpek ile evlidir ve Duru Luna İpek’in babasıdır.