Berkay Daçe

  • Profesyonel
10'unda meraklı, 20'sinde yaratıcı, 30'unda tasarımcı. Dünya çapında markette daha kalıcı ve çarpıcı bir yer edinmek isteyen markaların kimlik yaratmalarına katkı sunan bir profesyonel. Aynı zamanda yazar, seyyah ve Pacha Mama oğlu.