Tasarım ve Mimaride Süslemenin Bugünü

  • Yazar Admin, 17.12.2015

Bozen-Bolzano University Press'ten çıkan ve tasarımda süslemenin güncelliğine ilişkin kapsamlı bir bakış sunan "Ornament Today" (Süsleme Bugün), Sanayi Devrimi'yle birlikte makineleşmenin günlük hayatın bir parçası haline gelmesinin ve bu durumun mimari ve tasarım alanında süsleme kültürünü giderek atıl bırakmasının yarattığı krize odaklanıyor. Bu bağlamda kitap, süslemeyi estetik zevk ve stilin bir parçasından çok, tasarım kültüründeki dönüşümün bir göstergesi olarak ele alıyor.

Kitapta Yale Üniversitesi'nden Mario Carpo; Harvard Ünversitesi'nden Ingeborg Rocker; Palermo Üniversitesi'nden Elisabetta di Stefano; Free University of Bozen-Bolzano'dan Jan Bovelet ile kitabın editörlüğünü de üstlenen Jörg Gleiter'in makaleleri yer alıyor. Kitabın tasarımı ise Thomas Kronbichler ve Martin Kerschbaumer'e ait.

Ornament Today, Jörg Gleiter (Ed.), Bozen-Bolzano University Press, İtalya, 2012