Modern Sanat ve Yeni Tipografi

  • Yazar Admin, 15.09.2015

Emre Becer, Modern Sanat ve Yeni Tipografi'de modern tipografinin öncü yapıtlarını ele alıyor. Becer, bu çalışmasında, tipografi alanında geçerliliklerini günümüzde de sürdüren ilke ve uygulamaları kavrayabilmek ve tipografiyi yaratıcı ve iletişime yönelik bir mecra olarak kullanabilmek için, modernist öncülerin 20. yüzyıl başlarındaki edebî ve sanatsal deneylerinin arkasında yatan felsefi düşüncelerin önemine vurgu yapıyor. Modern tipografinin önemli yapıtlarının yer aldığı kitapta, Yeni Tipografi düşüncesini görselleştiren öncü sanatçılar özgün yapıtları ve metinleriyle ele alınıyor.

Emre Becer, Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Dost Kitabevi, Ankara, 2010.