İyi Tasarım Nedir?

  • Yazar Admin, 04.03.2021

GMK Yönetim Kurulu Üyesi Ardan Ergüven’in tasarım kavramını ve tasarımın yaşamdaki belirleyici rolünü ele aldığı kitabı İyi Tasarım Nedir?, Humanist Kitap’tan çıktı. 

Ardan Ergüven, “İyi tasarım nedir?”de mimarlık, endüstriyel tasarım ve görsel iletişim alanlarından örneklerle tasarımın işlevsel ve estetik boyutuna dikkat çekerken aynı zamanda kişisel gözlemlerle akılda kalıcı bir içerik sunuyor. Tasarımı doğru şekilde anlamak için belirli bir noktaya odaklanmak yerine farklı alanlar hakkında bilgi sahibi olmanın önemine vurgu yapan Ergüven, tasarım kavramını çeşitli başlıklar altında ele alırken aynı zamanda tasarımın zamana ve koşullara göre nasıl değiştiğini çeşitli örneklerle açıklıyor.

Kentlerin, binaların, otomobillerin, eşyaların, reklamların ve yazı karakterlerinin detaylıca ele alındığı kitapta, tasarım kültürü hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için temel bilgiler yer alıyor. “İyi tasarım nedir?” yalnızca bu alanda eğitim gören öğrenciler veya profesyonellerle sınırlı kalmadan tasarıma ilgi duyan herkesin yararlanabileceği bir başvuru kitabı olarak öne çıkıyor.

Ardan Ergüven, İyi Tasarım Nedir?, Humanist Kitap, İstanbul, 2021