İletişim ve Grafik Tasarım

  • Yazar Admin, 15.09.2015

Grafik tasarım, uygulama alanı ne olursu olsun, dinamik bir anlatım gerektirir. Bu dinamizmin itici gücü, iletişimdir. Sözel ve görsel bilgilerin insanlar arasındaki akışı olarak tanımlayabileceğimiz iletişim, grafik tasarımın varolma nedenidir. İletişim organları, sözel ve görsel mesajlarını etkili ve çekici hâle getirmek için grafik tasarımcılarla iş birliğine girerler. İyi bir tasarım, değerli bir yatırımdır. Çünkü günümüz insanının bütün hayati etkinlikleri grafik imgelerle iletişim kurabilme yeteneğine bağlıdır. 350'ye yakın resim ve krokinin yer aldığı bu kitapta; grafik tasarım, grafik tasarımın kısa tarihi, teknolojisi ve belli başlı uygulama alanları ana hatlarıyla ele alınıp incelenmektedir.

Emre Becer, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi, Ankara, 2011.