Görsel İletişim ve Grafik Tasarım

  • Yazar Admin, 28.12.2019

Tevfik Fikret Uçar’ın Görsel İletişim ve Grafik Tasarım kitabı onuncu baskısına ulaştı. Kitapta Uçar, görsel iletişim ve grafik tasarıma tarihsel bir perspektiften bakıyor; tipografi, yazı karakteri tasarımı, çoğaltım teknikleri ve daha nice temayı ilişkisellikle ve örneklerle ele alıyor. Etkin algı oluşturma araçlarının başında gelen görsel iletişimin gösterge dünyasını konu alan çalışma, biçimler, semboller, sayılar, renkler gibi pek çok uluslararası göstergenin yerel ve evrensel perspektiften örneklendirildiği bir sözlük de içeriyor. Yenilenmiş ve geliştirilmiş baskısıyla Görsel İletişim ve Grafik Tasarım İnkılâp Yayınları’ndan çıktı.

Tevfik Fikret Uçar, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 2019.