Dünya Bir Sahne

  • Yazar Admin, 10.01.2016

Mirko Ilic ve Steven Heller’ın, Shakespeare’in ölümünün 400. yılı vesilesiyle ortaklaşa hazırladıkları kitap “Presenting Shakespeare”; Japonya’dan Kolombiya’ya Avustralya’dan Polonya’ya 55 ülkeden, Shakespeare için üretilmiş 1.100 afişi bir araya getiriyor.

Erich-Brechbuhl

Dünya çapında üretilmiş afişlerin yer aldığı kitap, aslında tek bir çağın değil bütün zamanların evrenselleşmiş bir yaratıcısı olarak Shakespeare’in, Hamlet’ten Bir Yaz Gecesi Rüyası’na dek tüm yapıtlarının farklı yorumlamalarını da bir arada görmeyi sağlıyor.

Agnieszka Popek-Banach ve Kamil Banach

Afişlerde; tipografiden illüstrasyon ve fotoğrafa kadar, aralarında deneysel çalışmaların da yer aldığı grafik çözümleri bir arada görmek ve kronolojik bağlamda, Shakespeare teması üzerinden dönemsel olarak farklılaşan tasarım yaklaşımlarını izlemek mümkün.

Jerzy Czerniawski

Stasys Eidrigevicius

Henryk Tomaszewski

Öte yandan, bu projenin, her tiyatro ya da sinema yönetmeniyle beraber kimi zaman çığır açıcı okumalarla ve okuma önermeleriyle ele alınmış Shakespeare yapıtlarına ilişkin afişlerden oluşuyor olması, tiyatro ve tasarım arasındaki ilişkiyi de izlenebilir kılıyor. Ilic ve Heller’ın bu ortak çalışması, Print Magazine’in 2015 tasarım kitapları listesinin de favorilerinden.

Steven Heller, Mirco Ilic, Presenting shakespeare - 1.100 Posters from Around the World, Princeton Architectural Press, 2015