Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap

  • Yazar Admin, 15.09.2015

Kitap elle tutulan, gözle görülen, taşınabilen, sahip olunabilen, bir “dış”ı ve “iç”i olan, açılabilen ve kapanabilen bir nesnedir. Dışı (genellikle) kalındır, serttir; tıpkı bir kaplumbağa gibi içindekini sert kabuğuyla korur. İçi sayfalardan oluşur, sayfalar zaman ve bedenle birleşerek etkileşimli sıralı anlatım olanakları sunar. Taşıdıklarını aktarmanın deneme-yanılmalarıyla biçimlenen kitap formu “kil tabletler”den “elektronik tabletler”e evrilen bir dönüşüm süreci yaşamıştır. Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap, bu süreci ortaya koymasının yanı sıra, eski yüklerinden arınıp yeni üretim biçimlerinden de yararlanarak özgürleştiği günümüzde, kitaba eleştirel bir bakış açısı ve yaratıcı bir yapıcılıkla yaklaşıyor, kitabın görsel iletişimde gelebileceği noktaları sorguluyor.Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap, tanımından tarihçesine, anatomisinden çoğaltılabilir bir sanat eseri oluşuna, üretim biçimlerinnden bağımsız düşünülemeyecek üç boyutlu bir tasarım nesnesi olmasından kullanıcısıyla karşılıklı etkileşimine uzanan çok geniş bir biçimde “kitap”ı anlatıyor. Bu kitapta “kitap”, kavram ve bir nesne olarak (yazının bulunuşundan kil tabletlere ve parşömenlere işlenmesine, kitabın kodeks formunu alarak endüstriyel yöntemlerle basılmasından günümüzün elektronik tabletlerine dönüşmesine uzanan tarihsel süreç), fiziksel organları olan cilt, kapak, iç sayfa, kağıt, tipografi vb. nin teknikleri ve okuyucunun “kullanıcı” olarak tanımlanmasını öngören etkileşime açık bir iletişim aracı oluşu ile ayrıntılı olarak, bir akademisyen titizliği ve bir grafik tasarımcı yaratıcılığıyla harmanlanarak aktarılıyor.

Melike Taşçıoğlu, Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap, YEM Yayınları, İstanbul, 2013.