Alfabe ve Matbuat: Türkiye’de Alfabe Devrimi ve Matbuat Rejimi 1928-1939

  • Yazar Admin, 05.04.2021

Üyemiz Sinan Niyazioğlu’nun kitabı “Alfabe ve Matbuat”, Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları tarafından yayımlandı. Niyazioğlu, bu çalışmasında, erken Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde ulusun inşası söyleminin, alfabe kitaplarından resmî propaganda yayınlarına uzanan geniş ölçekteki matbuat ürünleriyle somutlaştırıldığı ve kitlelere aşılandığı on yıllık süreci inceliyor.

 

Kitap, Türkiye’de millî yazılı kültürü belirleyen Alfabe Devrimi’nin ve millî matbuat kültürünü biçimlendiren matbuat rejiminin gelişim süreçlerini, Türkiye’nin komşusu ve müttefiki olan siyasal rejimlerle 1920’li ve 1930’lu yıllarda kurduğu kültürel ilişkiler üzerinden karşılaştırarak ele almayı ve iki dünya savaşı arasında Türkiye’deki uluslaşma siyasetinde öne çıkan millî matbuat kültürünü yeniden okumayı öneriyor.

Sinan Niyazioğlu, Alfabe ve Matbuat: Türkiye’de Alfabe Devrimi ve Matbuat Rejimi 1928-1939, (Türkçe-İngilizce), VEKAM Yayınları, Ankara, 2021.