Türkiye Eko-etiketini Arıyor!

  • Yazar Admin, 22.11.2017

Ulusal Eko-etiket Logo Yarışması, “Türkiye’de Çevre Etiket Sisteminin Kurulması” Projesi dahilinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenen ulusal ve resmî bir logo yarışması.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ve WYG Türkiye’nin teknik desteği ile yürütülen proje kapsamında düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Kasım 2017 tarihi itibarıyla başladı. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 15 Aralık 2017.

Proje; Ulusal Çevre Etiket Sistemi kapsamında AB Çevre Müktesebatı’nın uygulanmasını, Türkiye’de çevre koşullarının iyileştirilmesini, Uluslararası Çevre Etiket Sistemi’nin oluşturulmasında Türkiye’yi desteklemeyi ve kurumsal kapasitesinin oluşturulmasını sağlamayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği’nin Eko-etiket (çevre etiketi) uygulaması, genel olarak tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetleri ayırt edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla başlatılmış bir uygulama. AB Çevre etiketi (Ecolabel) ise gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışındaki alanlarda herhangi bir hizmet ya da ürün için verilebiliyor ve bugün AB Eko-Etiketi çok geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini içermekle birlikte kapsamını yeni gruplar ile sürekli genişletiyor.

 “Türkiye Eko-etiketini Arıyor” sloganıyla yola çıkan yarışma sonucu belirlenecek logonun, Türkiye’de kurulacak Eko-etiket sisteminin yenilikçi yüzünü yansıtması hedefleniyor.

Yarışmada birincilik ödülü 10.00 TL; ikincilik ödülü 5.000 TL ve üçüncülük ödülü 2.500 TL olarak belirlendi.

 

 Katılım İçin Gerekli Genel Koşullar ve Bilgiler

1. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında kurum içi ve kurum dışı özel ve tüzel tüm katılımcılara açıktır.

2. Bir kişi istediği en fazla 3 eserle yarışmaya katılabilir.

3. Aynı kişi birden fazla ödül kazanamaz.

4. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, patent enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

5. Seçici Kurul tarafından, değerlendirme sırasında ya da sonrasında kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır.

6. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Bunun dışındaki durumlarda yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.

7. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, WYG International Danışmanlık Ltd.Şti. Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz. Yarışmacılar, Seçici Kurulun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

8. Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Seçilen tasarımların T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ihtiyacını karşılamaması halinde seçilen eserlere ödül tutarları mutlaka ödenir. 

10. Bu yarışma, ulusal grafik tasarım yarışmalarının standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu tarafından da onanmıştır.

11. Katılım için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

 

Katılım İçin Gerekli Tasarım Koşulları

1. Yarışma için hazırlanacak eserler; hem T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı logosundan bağımsız, hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı logosuyla birlikte (yanında ya da yakınlarında) kullanılabilir olmalıdır.

2. Türkiye’de Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi “Ulusal Eko-etiket” logosu; görsel anlamda çağdaş, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır, sade ve kurumsal faaliyet alanlarımızla ilişkili ve özgün olmalıdır.

3. Türkiye’de Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi “Ulusal Eko-etiket” logosu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uluslararası imajı ve kimliğine uygun tarzda, profesyonel bir logonun gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanacak, yazıtipi, renk uyumu, içerik ve estetik açısından bir bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.Logo ile ilgili herhangi bir renk kısıtlaması bulunmamaktadır.

4. Seçilen Ulusal Eko-etiket logosu; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak,Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı temsil edecektir.Logo, Eko-etiket almaya hak kazanmış ürün ve hizmetlerin paket ve ambalajlarında, her türlü basılı materyal, sayısal ortam, medya ve reklam çalışmalarında, ayrıca promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, afiş, web sitesi ve benzeri ortam faaliyetlerinde kullanılacaktır.

5. Ulusal Eko-etiket logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

6. Seçici Kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

 

Katılım İçin Gerekli Teknik Koşullar

1. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 rakamın birleşiminden oluşmalıdır. (Örnek: ABCD123). Farklı tasarımcılardan gelen çalışmalarda aynı rumuz olması halinde Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu rumuza ek yapma hakkına sahiptir.

2. Katılımcının rumuzu, tasarımların arkasında ve flaş bellek yada CD üzerinde yer alacaktır.

3. Her tasarım, şartnamenin sonundaki kılavuza uygun olarak çıktısı alınacak ve flaş bellek yada CD’de bu çıktıların elektronik ortamda oluşturulmuş halleri de yer alacaktır.

4. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

5. Logo, iki adet A4 kâğıt ile sunulucaktır. Birinci A4 kâğıt içerisine, uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek biçimde renkli olarak ve ikinci bir A4 kâğıdın yarısına siyah–beyaz, yarısına da logonun negatif kullanımı % 25 küçültülmüş ölçeğiyle teslim edilmelidir. A4 kâğıtlar paspartulanmamalı ya da kartona yapıştırılmamalıdır.

6. Birden fazla tasarımla katılan tasarımcılar, her tasarım için ayrı teslim zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır. Birden fazla tasarımın teslim zarfı, tek bir postalama zarfının içinde kargolanabilir veya elden teslim edilebilir.

7. Yarışmaya gönderilecek tasarımlar; Adobe Illustrator, Freehand, CorelDraw gibi bir vektörel programlardan birinde yine vektörel olarak hazırlanmalı, PDF olarak da kaydedilmeledir, ayrıca Adobe Photoshop gibi piksel tabanlı bir programda da 305 PPI çözünürlükte oluşturularak CD ile teslim edilmelidir.

8. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektir!

9. Seçici kurul, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

10. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilirler. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserlerden Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu sorumlu değildir.

11. Yukarıdaki teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Gönderim İçin Postalama Koşulları

1. Katılımcılar, her bir iş için 3 adet zarf kullanacaklardır: Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş katılımcı formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı, Sayısal Belge CD Zarfı ve bu iki zarfla beraber tasarımların yer alacağı Teslim Zarfı’dır.

2. Alıcı adresi, Teslim Zarfı üzerine yazılacaktır.

3. Her zarfın üzerinde katılımcının sadece rumuzu yazacaktır. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

4. Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık bilgilerinin yazılması zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü postalama zarfı kullanılabilir (kargo şirketinin zarfı gibi).

5. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı “teslim zarfı” ve “ayrı rumuz” kullanmalıdır; birden fazla eserin teslim zarfı, tek bir “postalama zarfı” içinde kargolanabilir.

 

Kullanım Koşulları ve Yasal Haklar

1. Katılımcı, birinci seçilen ve/veya Üst Yönetimi tarafından kullanılması kararlaştırılan tasarımının Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımlarını çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

2. Bu şekilde kullanılan tasarım için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu,T.C Çevre ve Şhircilik Bakanlığı tasarım için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Katılımcı, ödül alan tasarımı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına “Ulusal Eko-etiket” olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili, rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Yarışma sonunda birinci seçilen tasarım, Ulusal Eko-etiket logosu olarak belirlenecek, Eko-etiket almaya hak kazanmış ürün ve hizmetlerin paket ve ambalajlarında, kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı temsil edecek her türlü basılı materyalde, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, açık hava materyali üzerinde de kullanılabilecektir.

4. Katılımcı formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Üst Yönetimi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 

Ödül

Kazanan yarışmacılara ödülleri,Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığın’da gerçekleştirilecek toplantı esnasında verilecek olup, resmi tören ise Projenin Kapanış etkinliğinde yapılacaktır.

Ödüller, aşağıda belirtilen net miktarlardadır.

Birincilik Ödülü: 10.000 TL (On Bin Türk Lirası) 
İkincilik Ödülü:    5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) 
Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası)

Yarışmada ödül alan logoların şartnameye uygun olmaması durumu, yasal olarak tespit edilirse ödül miktarı kanuni yollardan geri alınır. Bu yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine göre, ulusal grafik tasarım yarışmalarının standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Yukarıdaki şartnamede katılma koşulları ve ödülleri belirtilen yarışmada, Seçici Kurul değerlendirme sonuçlarını eksiksiz uygulamayı taahhüt ederiz.