GÜNCEL

TÜRKİYE'DEN

KİTAP

Propaganda Ürünleri Üzerinden Bir Dönem Okuması

"İroni ve Gerilim: İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul’da ve Ankara’da Savaş Algısı”, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’deki savaş algısını, dönemin propaganda ürünlerinin görsel rehberliğinde ele alıyor. Kitap; 17 Kasım – 5 Aralık 2016 tarihleri arasında Koç Üniversitesi VEKAM, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ve M. Sinan Niyazioğlu’nun küratörlüğünde Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşen aynı isimli sergiye paralel olarak yayımlandı.

Sergiden görünüm, Fotoğraf: Koç Üniversitesi VEKAM Arşivi.


Savaş yıllarında tek parti rejiminin yürüttüğü algı yönetimini; ülke içinde tasarlanan, basılan ve dolaşıma sokulan askerî albümler, resmî bültenler, Halkevi yayınları, posta pulları, popüler kültür ve karikatür dergilerinin yüzeylerinde yer alan propaganda imgeleri ekseninde inceleyen kitap, resmî söylem, toplumsal psikoloji ve siyasal dönüşüme ilişkin bir analiz ortaya koyuyor.

 


Kitap, Ankara'nın aktif tarafsızlık politikasıyla İstanbul'daki savaş psikolojisi arasındaki ilişkiyi, önce kenetlenme, ardından çözülme sürecini yansıtan propaganda ürünleri üzerinden okuyor. Sonuç bölümünde ise, 1950 yılında gerçekleşen seçimler sonucunda iktidara gelen Demokrat Parti'nin seçim kampanyasında kullandığı, savaş paranoyasından kurtulmuş, geleceğine güvenle bakan "Yeni Türkiye" söylemini yansıtan imaj ve temsilleri bir araya getiriyor.

Sinan Niyazioğlu, İroni ve Gerilim: İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul’da ve Ankara’da Savaş Algısı, VEKAM Yayınları, Ankara, 2016.