GÜNCEL

TÜRKİYE'DEN

GÜNCEL

Maaşlar Yetersiz, Freelance Yaygın

Geçtiğimiz aylarda bidolubaski.com ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz ve gmk.org.tr üzerinden de paylaştığımız grafik tasarım anketi sonuçlandı. Sektöre ilişkin güncel bilgiler sunmasının yanı sıra problemlere de ışık tutan ankete göre tasarım alanında maaşlar yetersiz ve freelance oldukça yaygın.Ankete katılanların %76’sı erkeklerden oluşuyor. Çoğunluğu 35 yaş altı tasarımcılardan oluşan katılımcıların sadece %40’ı üniversite mezunu. Öte yandan katılımcıların %91’i üniversite düzeyinde verilen eğitimin kesinlikle yetersiz olduğu görüşünde. Katılımcı tasarımcıların %28’i ajanslarda görev alıyor, %21’i ise kurumsal şirketlerde çalışıyor. Yaklaşık %20 oranındaki “diğer” seçeneğinde freelance çalışan tasarımcılar yer alıyor. Öte yandan ankete katılanların %84’ü ise tam zamanlı işlerinin yanında freelance işler de yaptığını belirtiyor. Yani freelance çalışmalar tasarım alanında önemli bir dinamik. Bunun en önemli sebeplerinden biri maaşların yetersizliği. Bu görüşü ifade edenlerin oranı %92.

Katılımcıların yüzde 41’i baskı ve matbaa ile ilgili işlerde çalıştığını, zamanlarının büyük bir bölümünü de baskı için tasarımlar hazırlamakla geçirdiklerini belirtiyor. Baskı süreçlerinde en sık yaşanan sorunlar ise ankete göre %44 oranla kalite ile ilgili ve geleneksel matbaa kaynaklı sıkıntılar oldukça yaygın.