GÜNCEL

TÜRKİYE'DEN

SERGİ

İletişim Tarihinin Efsaneleri Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Rahmi M. Koç Müzesi 17 Mayıs’tan bu yana iletişim tarihinin efsaneleşmiş aletlerini bir araya getirdiği koleksiyonunu sergiliyor.

Edison Taşplak


Mors alfabesi ile çalışan elektrikli telgraf ve radyonun icadıyla başlayan devrim yaşayan iletişim, bugün akıllı telefonlarımızla birlikte yeni boyutlar kazanmaya devam ediyor. Bilginin ulaşım hızının giderek arttığı bir tarihsel süreci aktaran ve iletişim tarihinin dönemeçlerinin izlenebileceği bu sergi ise, Edison telgrafından Grammont telefona, Edison standart fonograftan borulu gramofona, Edison taş plaktan Brownie kristal radyo alıcısı ve modern sinemanın öncüsü sayılan zoetropa dek birçok aleti kapsıyor.

Edison Telgraf

Grammont Telefon

İletişim tarihinin bu önemli parçaları Mustafa V. Koç/ Lengerhane binasında görülebilir.