Hack The Crisis Turkey

  • Yazar Admin, 26.03.2020

Toplum olarak koronavirüs krizinin getirdiği zorluklarla nasıl yüzleşebilir ve birlikte yeni çözümlerin geliştirilmesini nasıl teşvik edebiliriz? Bu sorulara, katılım ve dayanışma temelli yanıtlar arayan ve kriz içinde bu temelde yaratılabilecek yeni fırsatların keşfini amaçlayan Hack the Crisis Turkey, ATÖLYE ve imece yürütücülüğünde ve ara studio’nun katkısıyla 27 - 29 Mart 2020 tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleşiyor. Dünyanın kademeli olarak yüzleştiği karmaşık problemlere, farklı disiplinlerden bireylerin bir araya gelerek farklı çözümler ürettiği Hack the Crisis, akut bir problemi dönüştürmenin yollarını arıyor. Kovid-19’un bireysel, toplumsal, maddi ve manevi olarak sekteye uğrattığı işleyişi, yeni bir yaklaşımla sürdürmeye ve kolaylaştırmaya odaklanan Hack the Crisis Turkey; sosyoloji, tasarım, teknoloji, psikoloji, insan kaynakları, yönetim ve iletişim gibi birçok disiplinin buluşacağı dijital bir alanda, çözümleri farklı sektörlerden beslenerek geliştiriyor. Ayrıntılı bilgi için: https://atolye.io/tr/etkinlik/hack-the-crisis-turkey/