GÜNCEL

TÜRKİYE'DEN

SERGİ

Erkut Terliksiz:The Transience of Life

Erkut Terliksiz son çalışmalarından oluşan sergisi "The Transience of Life"da alışık olduğumuz amorf figürlerinin içinden gizemli bir dünyaya yöneliyor. Arka planlar ile figürleri arasındaki kontrastın dikkat çektiği bu resimlerinde Terliksiz, malzeme olarak deneysel, resimsel açıdan ise önceki işlerine kıyasla daha sadeleşmiş bir sergiyle karşımıza çıkıyor.

The Transience of Life III, 2016

Eggs (Because We Need the Eggs), 2016

Buluntu malzemeler üzerinde rastlantısallığa dayalı bir çalışma yürüten sanatçı, ilk bakışta sevimli ve belirsiz gelen insan ve hayvan figürlerinin, görünenin ötesindeki vahşi ve karanlık dünyasını yansıtıyor.  "The Transience of Life" 22 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında x-ist'te görülebilir.