GÜNCEL

TÜRKİYE'DEN

YARIŞMA

DHMİ Yeni Logosunu Arıyor!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) vizyonunu yansıtacak yeni logosunu arıyor. 1933 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 1956 yılında bugünkü ismini alan DHMİ; Türkiye’de havalimanı işletmesi, hava trafik kontrol hizmetleri ve benzeri modern havacılık faaliyetlerinin dünya standartlarında ve uygun personellerle gerçekleşmesini amaçlayan tek resmi kurum. 3 Kasım’da başlayan başvurular için son gün 30 Aralık 2015. Seçici kurulun 10-18 Ocak 2016 tarihleri arasında yapacağı değerlendirmenin sonuçları ise 19 Ocak’ta kurumun internet sayfasında duyurulacak. Ödüller 25 Ocak’ta gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Yarışmanın Birincilik Ödülü 30.000 TL; İkincilik Ödülü 10.000 TL; Üçüncülük Ödülü ise 5.000 TL.

Katılım Koşulları

1. Yarışma, ulusal ve uluslararası tüm tasarımcılara açıktır.

2. Her katılımcı en fazla üç adet tasarımla yarışmaya katılabilir.

3. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olup, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.

4. Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Yarışma katılımcısı tasarımcılar DHMİ kurumsal logo yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir katılım ücreti ödemeyecek ve herhangi bir katılım ücreti talep edemeyecektir.

5. Seçici kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda idarenin yeni bir logo seçme imkânı peşinen kabul edilecektir.

6. Düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları, yarışmayı düzenleyen organizasyon kuruluşu personeli ile birince derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

7. Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı hiçbir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

8. Katılımcı, yarışma başvurusunu tamamladığında sistem otomatik olarak bir “Katılımcı Numarası” tanımlayacaktır. Bu katılımcı numarası, katılımcının dijital imzası anlamına gelmektedir. Katılımcı numarası kaybedilmemelidir. Sistemsel eşleştirme sebebiyle elektronik başvuru formundaki Ad Soyad, Vatandaşlık No, Cep Telefonu Numarası ve E-Posta Adresi katılımcıya ait olmalıdır.

9. Tasarımlar en geç 30 Aralık 2015 günü 24:00’e kadar logo.dhmi.gov.tr web adresi üzerinden yüklenmelidir.

Teknik Koşullar

1. Logo, kavramsal olarak amaca uygun bir simge, logotype veya bunların bileşenlerinden oluşabilir.

2. Tasarımda, tasarımcı “DHMİ” ve/veya “Devlet Hava Meydanları İşletmesi” ibaresine yer verebilir.

3. Yarışmaya logo.dhmi.gov.tr web adresi üzerinden elektronik başvuru formu ile katılım sağlanacaktır. Tasarımlar 300 dpi, CMYK ve jpeg formatında yüklenmelidir.

4. Her bir logo tasarım çalışması A4 kağıt ölçülerinde olmakla beraber; çalışma, alanın üst orta kısımda, 15x15 cm alanda ve en uzun kenarı 15 cm'yi geçmeyecek şekilde renkli olarak yerleştirilecek. Ayrıca bu uygulamaların alt bölümünde logo tasarımının %20'ye küçültülmüş siyah beyaz örneği de bulunmalıdır.

5. Her bir çalışma için maksimum izin verilen dosya boyutu 4 MB’dir. Her katılımcının toplamda 12 MB’lik çalışma gönderme hakkı bulunmaktadır.

Seçici Kurul

Serdar Hüseyin Yıldırım- DHMİ Genel Müdürü / Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Hasip Pektaş - Işık Üniversitesi GSF Görsel İle şim Tasarımı Bölümü, GMK Üyesi.

Doç. Ardan Ergüven - Marmara Üniversitesi GSF Grafik Bölümü, GMK (Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu) Yönetim Kurulu Üyesi.

Doç. Dr. Uğur Batı - Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörü, RYD (Reklam Yaratıcıları Derneği) Başkan Yardımcısı, Yaratıcı Yönetmen.

Yrd. Doç. Umut Südüak - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF Grafik Tasarım Bölümü, GMK Başkanı ve ICO-D Üyesi.

Yrd. Doç. Zafer Lehimler - Atatürk Üniversitesi GSF Grafik Bölümü, GMK üyesi.

Murat Gül - DHMİ Kurumsal İletişim, Grafik Tasarım Bilim Uzmanı.

Logo Hakları

1. Yarışmada ödül alan logo çalışmalarının, telif ve yayın hakları DHMİ’ye ait olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, DHMİ tarafından her türlü görsel/yazılı iletişimde kullanılabilecek ve DHMİ arşivine girecektir.

2. Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar DHMİ tarafından yarışma ile ilgili etkinliklerde, kurumsal web sayfasında, kurum yayın organları ile kataloglarda ve kuruma bağlı birimlerde sergileme amacıyla kullanılabilir. DHMİ bu amaçla

katılımcılara herhangi bir telif hakkı ödemeyecektir.

3. Seçici kurul, seçilen logolar üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını isteyebilir. Bu çalışmalar için yarışmacıya ayrı bir ücret ödenmez. Yarışmada ödüle layık görülen yarışmacılar, ödül alan tasarımlarının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile süresiz olarak DHMİ’ye vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın FSEK 20, 21, 22, 23, 24. maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletme

gibi mali hakları ile yine FSEK 14, 15, 16, 17. maddelerinde belirtildiği şekilde, adını belirtme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi her türlü maddi/manevi haklarını DHMİ’ye devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili ( kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Bu sözleşme ve ekleri üzerinde oluşabilecek tüm ihtilaflarda Ankara mahkemeleri yetkilidir.

5. Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun DHMİ tarafından tespit edilmesi hâlinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı DHMİ’ye iade edilir.

6. DHMİ, mevcut her tür koşul, tarih ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

7. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

DHMİ İletişim:

logo.dhmi.gov.tr

Tel: 444 3464

E-posta: logo@dhmi.gov.tr

Adres: DHMİ Mevlana Bulvarı, Konya Yolu Üzeri No:32 Etiler 06330 Ankara