GÜNCEL

TÜRKİYE'DEN

KİTAP

Dada Ruhuna Bir Selam: John Heartfield ve Politik Fotomontajları

Meral Bostancı’nın John Heartfield ve Politik Fotomontajları başlıklı incelemesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı. Toplumcu yazar Franz Herzfeld ile aktivist tekstil işçisi Alice Stolzenberg’in oğlu olarak dünyaya gelen John Heartfield’ın dünyaca ünlü fotomontajlarını ele aldığı kitabında Bostancı, Heartfield özelinde, basılı medyanın kitle iletişimindeki potansiyel gücünü irdeliyor ve bu gücü, modern çağın kuşkucusu addedilen Dada’nın iki dünya savaşı arası dönemdeki varlığı ekseninde tahlil ediyor. Bu dönemde, ülkesine duyduğu tepki sebebiyle Alman ismini İngiliz ismine çeviren Heartfield, faşist ve baskıcı iktidarlara yönelik direnişlerde fotomontaj tekniklerini siyasal bir güç ve nominal bir silah olarak kullanma geleneğinin öncülüğünü yaptı.


Kitabın ilk bölümünde, Berlin Dada sanatçıları arasında ayrı bir yere sahip olan Heartfield’ın yaşam öyküsüne odaklanan yazar, sonraki bölümlerde onun politik bir sanatçı olarak gelişimine, erken dönem film çalışmalarına, grafik üretimlerine ve son bölümde de kitabın asıl konusunu oluşturan fotomontajlarına eğiliyor.

Meral Bostancı, John Heartfield ve Politik Fotomontajları, MSGSÜ Yayınları, İstanbul, 2018