GÜNCEL

TÜRKİYE'DEN

ANKET

Anket: "Türkiye'de Tasarımcı Portfolyolarının Kullanımı İle İlgili Tercihlerin Belirlenmesi"

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim üyesi Dr. Cem Kara, "Ülkemizde Tasarımcı Portfolyolarının Kullanımı İle İlgili Tercihlerin Belirlenmesi" başlıklı bir araştırma gerçekleştiriyor. Kara’nın bu araştırma için hazırladığı 30 soruluk anketi ilginize sunuyoruz. Anket bu alandaki profesyonel ve akademik deneyimlerden yola çıkarak, grafik tasarım alanında işe alımlarda veya lisansüstü programlara girişlerde istenilen portfolyoların kullanım sıklığı ve yöntemlerinin belirlenmesi amacını taşıyor. Bkz. Türkiye'de Tasarımcı Portfolyolarının Kullanımı İle İlgili Tercihlerin Belirlenmesi Anketi