GÜNCEL

TÜRKİYE'DEN

SERGİ

40 Yılın “Remix”i

Akbank Sanat, 18 Nisan’dan itibaren Bülent Erkmen’in “Remix” isimli sergisine yer veriyor. 1970’lerden bugüne uzanan “Remix”te tasarımcının kitap, dergi, afiş, logo gibi çeşitli alanlarda ürettiği işleri; sergi mekânı ve sergileme tasarımları; tiyatro alanındaki çalışmaları ile eşarp, gömlek, takı, çini, halı gibi nesne tasarımları yer alıyor.

Erkmen, 1990-2000 sürecindeki üretimlerini kapsayan ve her biri ikişer yıllık dönemleri ele alan sergiler/kitaplar dizisinin sonuncusu olan “99/00 Çalışmaları”nı 2001 yılında gerçekleştirmişti. Ardından 2000-2004 dönemi üretimlerini 2004 yılında “Son İşler”, 2004-2011 dönemi üretimlerini ise 2011 yılında “Son İşler II” başlığı altında sergiledi ve kitaplaştırdı.

 

 

Öte yandan, sergiye “Yineleyerek Yenilemek: Remix” başlıklı, müzikolojiden mimariye her biri farklı disiplinlerden isimlerin yer aldığı kapsamlı bir konuşma dizisi de eşlik ediyor.Labirenti çağrıştıran bir kurguya sahip olan ve 40 yıla yayılan bir yaratım sürecini 350’yi aşkın sayıda iş ile ortaya koyan “Remix” 31 Mayıs’a dek görülebilir.