GÜNCEL

TÜRKİYE'DEN

ETKİNLİK

4. İstanbul Tasarım Bienali'nde Altı Okul: Öğrenmeyi Tasarlamak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından VitrA sponsorluğunda düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, “Okullar Okulu” ana başlığıyla, Jan Boelen küratörlüğünde, 22 Eylül – 4 Kasım 2018 tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Tasarım, mimari, biyoloji, sosyoloji, gastronomi, pedagoji, ekoloji, teknoloji ve ekonomi gibi pek çok farklı alandan, 6 kıtadan 100’ün üzerinde katılımcının projelerinin yer alacağı 4. İstanbul Tasarım Bienali, öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği konularını tartışmaya açacak. 


Peter Zin, Foto: Kayhan Kaygusuz


Altı Ayrı Okul 

4. İstanbul Tasarım Bienali  sergileri ve etkinlikleri bu sene Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, SALT Galata ve Studio-X Istanbul olmak üzere Beyoğlu bölgesindeki altı mekânda yer alacak. Her bir mekân, tasarımla etkileşim halindeki alanlardan birine odaklanan ayrı bir okula ev sahipliği yapacak. 

Akbank Sanat’ta yer alan “Bozum Okulu, yeni yapılar oluşturmak için öncelikle var olanı bozarken, onun işlevini değiştirerek yeniden tasarlamaya ve şehirle kurduğumuz ilişkileri farklı bir açıdan ele almayı amaçlayan projelerle gündelik hayatın gizli tasarımlarına odaklanacak. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yer alan “Akışlar Okulu” suyun, kültürün, objelerin ve bilginin hem fiziki hem de dijital dünyada nasıl hareket ettiğini, etkileşime dayalı bir ağ oluşturmak için nasıl bir araya geldiğini inceleyecek. Pera Müzesi’nde yer alan “Ölçekler Okulu, değer bildiren her türlü kurumsallaşmış normu sorgulayarak yeniden tasarlayacak, standartların ve değerlerin değişkenliğini araştıracak. Arter’de yer alan “Dünya Okulu, hayatta kalma ve göç gibi olgulara, doğal felaketlerin ardından yaşanan ani çevresel dönüşümlere ve bu felaketlerin yeni kimlik ve topluluk oluşumlarını nasıl tetiklediğine bakacak. SALT Galata’da yer alacak “Zaman Okulu dijital ve analog dünyanın aynı saat döngüsüne tabi olup olmadığını sorgulayacak, hayatımızı yeniden tasarlayan teknolojinin bizi nasıl zamanın kendisinden kopardığının hikâyesini anlatacak. Studio-X Istanbul’da yer alan “Sindirim Okulu ise yemek kültürü ve geleneklerini, gıda tedarik zincirindeki farklı aktörler arasındaki ilişkileri ve çevresel etkileri sorgulayacak.


Lifepatch, Foto: Kayhan Kaygusuz


Akademi Günleri

4. İstanbul Tasarım Bienali, bu yıl da Türkiye’nin farklı kentlerinden ve yurtdışından birçok üniversiteyi bir araya getiren özel bir etkinlik serisi düzenliyor. Bienal süresince devam edecek “Okullar Okulu: Akademi Günleri etkinlikleri aracılığıyla Türkiye çapında 20’den fazla üniversite, bienal teması etrafında gerçekleştirilen projelerini katılımcılarla paylaşacak.

Bienale katkıda bulunan üniversitelerle de sergi mekânlarında ve okul kampüslerinde özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Arter’de yer alan “Dünya Okulu”nun tema sponsoru İstanbul Kültür Üniversitesi’yle yapılan işbirliği çerçevesinde, bienal mekânında ve okulun kampüsünde açılacak sergilerin yanı sıra göç kültürü üzerine konferans ve çeşitli atölyeler düzenlenecek. Pera Müzesi’nde yer alan “Ölçekler Okulu”nun tema sponsoru Yeditepe Üniversitesi, bienal süresince bienal mekânında ve üniversitenin kampüsünde çeşitli paneller, atölyeler ve söyleşilerden oluşan bir program sunacak. Bienale katkı sağlayan kuruluşlar arasında yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi ise, 4. İstanbul Tasarım Bienali’yle birlikte çeşitli paneller gerçekleştirecek ve bienal kapsamında yer alan mimari fotoğraf atölyesine ev sahipliği yapacak.


Bakudapan, Foto: Kayhan Kaygusuz


Oryantasyon Günleri

4. İstanbul Tasarım Bienali’nin önizleme günleri, 20–21 Eylül tarihlerinde “Okullar Okulu: Oryantasyon” adıyla gerçekleştiriliyor. İki gün boyunca Türkiye ve yurtdışından uygulamacılar, eğitimciler ve düşünürler İstanbul’da bir araya geliyor. 21 Eylül Cuma günü Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenlenecek “İstisna Mekânları” adlı konferans programında da, Türkiye’den ve yurtdışından pek çok katılımcı; kurumların, okulların, eğitimcilerin ve yayıncıların eğitim ile kesişim noktalarını kendi pratikleri üzerinden izleyicilerle paylaşacak.

Bienali ön izleme günleri olan 20–21 Eylül tarihlerinde ziyaret etmek isteyen basın mensupları, profesyoneller ve akademisyenler akreditasyon başvurularını 14 Eylül tarihine kadar http://accreditation.iksv.org/tr/akreditasyon_tasarim.asp adresinden gerçekleştirebilirler.


Carlos Monleon, Foto: Kayhan Kaygusuz


Belçika’nın Hasselt kentindeki Z33 Güncel Sanat Evi ve Fransa’nın Arles kentindeki deneysel tasarım laboratuvarı atelier LUMA’nın sanat direktörlüğünün yanı sıra Eindhoven Tasarım Okulu’nun Sosyal Tasarım yüksek lisans programının yönetimini de yürüten Jan Boelen’in küratörlüğünde düzenlenen bienalde, Vera Sacchetti yardımcı küratör, Nadine Botha asistan küratör olarak görev alıyor.