Değişen Dünya Değişen Piktogram

  • Yazar Admin, 18.10.2017

İletişim tasarımcısı Yang Liu, sosyal ve kültürel farklılıklar üzerine temellendirdiği 3 kitaplık infografik  serisi “East Meets West”, “Man Meets West” ve “Today Meets Yesterday” ile piktogram üzerinden minimal ve evrensel bir kültür panoraması sunuyor.

İnfografik serisinin 2014 tarihli ilk kitabı “Doğu Batı’yla Buluşuyor”, kültürlerin zıtlıklarını ve çelişkilerini; güzellik, mülkiyet ya da kamusal alan algılarından günlük eylemlere ve nesne kullanımlarına uzanan kültürel farklılıkları ortaya koyuyor. Serinin bu kitabında, tasarımcının Çin’de ve Avrupa’da, özellikle de büyüdüğü Almanya’da edindiği yaşam deneyimleri, bir anlamda yaşadığı ve gözlemlediği Doğu ve Batı en büyük ilham kaynağını oluşturuyor.  
“Erkek Kadınla Buluşuyor”da ise Yang Liu cinsiyet dünyasına bakıyor. Cinsiyetlerin birbirinden net biçimde ayrıldığı ama iş hayatı gibi ortak alanlarda, özellikle yönetici kimliğiyle kimi zaman aynılaştığı noktaları sade ve etkili biçimde görselleştiren bu piktogramlar, geçen zamana ve hatta coğrafi ve kültürel farklılıklara rağmen kadın ve erkek imgelerinin hâlâ evrenselliğini ve güncelliğini koruduğunu da gösteriyor.


Taschen için gerçekleştirdiği piktogram serisinin üçüncü kitabı olan “Geçmiş Bugünle Buluşuyor”da ise tasarımcı, değişen dünyayı ve kültürü piktogramların dönüşümü üzerinden ele alıyor. Piktogramların değişimi; trendlerle birlikte kültürel algıların da ne denli farklılaştığını, teknolojinin imge dünyamızı nasıl sarstığını ve hatta kimi zaman tersyüz ettiğini de gösteriyor.