25. Yahşibey Çalıştayı


Emre Senan Tasarım Vakfı 25. Yahşibey Çalıştayı

Proje Yönetmeni: Yeşim Demir

Proje Eş Yönetmeni: Aykut Genç

16 - 23 Ağustos 2010 Dikili / Yahşibey


Kişi ne kadar çok seyrederse o kadar az yaşar. Kendisini egemen imajlarda bulmayı ne kadar kabul ederse kendi varoluşunu o kadar az anlar. Çağımızın; kopyayı aslına, temsiliyeti gerçekliğe, dış görünüşü öze tercih ettiğine hiç şüphe yoktur. "Dikkat azaldıkça yanılsama çoğalır ve göz önünde olanın kutsal değeri artar. Görünürlük kutsallaşır. "Feuerbach Tasarım süreci bir düşünce metoduna dayanır. Bize bir soru sorulduğunda birçok şeyde olduğu gibi şematik ilerler bir başka deyişle katmanlı olarak sorulan soruyu ayrıştırır, yanıta bu yolla ulaşırız. Bildiğimiz ve kendimizi emniyette hissetiğimiz yöntem budur. Egemen imajlar ve yaşam yöntemleri kimi zaman görüneni yekpare bir bilgi olarak algılamamıza neden olur. Biz bu tuzağa düşer, çoğu zaman katmanları fark etmeden görünen üzerden soruyu çözeriz. Ve bu yolla görünmeyen birçok "şey"i ıskalarız. Özel olanı görmeden geçip gideriz. Bu workshopta cevapları bulmayı değil soruları didiklemeyi deneyimleyeceğiz. İçinde bulunduğumuz köy ve onu çevreleyen coğrafya içinde görünmez olanın çeşitli kavramlar üzerinden haritasını çıkaracağız. Kimi zaman bu çıkarımlardan ürünler oluşturmayı deneyeceğiz.


yahsiworkshops.com