GMK Yurdaer Altıntaş Burs Fonu

Eğitimin, grafik tasarımın gelişimindeki önemli basamaklardan biri, mesleki bilincin oluşmaya başladığı süreç olduğunun farkındalığıyla, GMK olarak yıllardır gerek üniversite etkinlikleri, gerekse öğrencileri alanımızın deneyimli isimleriyle bir araya getiren diğer etkinliklerimizle, tasarımcı adaylarına farklı yollarla destek oluyor ve gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

Bu çerçevede, 2021-2022 eğitim yılı itibarıyla Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde GMK Yurdaer Altıntaş Burs Fonu’nu hayata geçirdik. Derneğimizin uzun yıllar başkanlık görevini yürütmüş olan tasarımcı Yurdaer Altıntaş, Türkiye’de grafik tasarıma eğitimci olarak önemli katkılar sağladı ve bu yönüyle pek çok tasarımcının yaşamında iz bıraktı. Bu bakımdan, öğrencilerin eğitimine ve yaşamına katkı sağlayacak bu bursun, onun hatırasını da yaşatacak olması bizim için ayrıca anlamlı.


GMK Yurdaer Altıntaş Burs Fonu Logo Tasarımı: Bülent Erkmen

14 Ocak 2021 itibarıyla Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında GMK Yurdaer Altıntaş Burs Fonu’nu oluşturarak Grafik Tasarım ve Görsel İletişim bölümlerinde okuyan beş öğrenciye burs desteği sağlıyoruz. Yaptığımız bağışlarla beş bursiyerimizin 2020-2021 öğretim dönemi burs tutarlarını karşıladık. Önümüzdeki dönemlerde de başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri desteklemeye devam edeceğiz.

43 yıldır meslek adına çalışan GMK olarak nesilden nesile devam eden işbirliği ve dayanışma gücümüz, inanıyoruz ki bu bursla tasarım öğrencilerinin de yolunu aydınlatacak.