Grafist 24-25: Çevrimiçi Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde Yeni Yöntemler

1997 yılından bu yana, MSGSÜ Grafik Tasarım Bölümü tarafından ve GMK işbirliğiyle düzenlenen uluslararası grafik tasarım etkinliği Grafist bu yıl iki ayrı etkinlik halinde kurgulanıyor. “Connected to” temalı Grafist 24-25; COVID-19 salgını sürecinde grafik tasarım eğitimindeki deneyim ve gelişmelerine ilişkin bir değerlendirme, gelecekteki olası çözüm ve yöntemlere bir açılım niteliği taşıyor. Bu doğrultuda da, salgın sürecinde geliştirilen pedagojik yöntem ve teknikleri incelemeyi, görsel iletişim tasarımında uzaktan eğitime ilişkin akademik araştırmaların ve tecrübelerin toplandığı sistematik bir bilgi tabanının oluşturulmasını ve bu tecrübelerin sonuçlarının tartışılmasını amaçlıyor.

Grafist 24 bu deneyim ve araştırma sonuçlarının bir araya geldiği bir kitap-etkinlik olarak kurgulanırken, “Connected to” temalı Grafist 25, bu kitaba iştirak eden eğitimcilerin konuşacağı çevrimiçi bir sempozyum olarak gerçekleşiyor.27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek “Connected to. Çevrimiçi Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde Yeni Yöntemler” başlıklı bu sempozyumun davetli konuşmacısı ise Helen Armstrong olacak. 

Tasarım disiplinlerinden akademisyen ve öğrencilere açık olan sempozyumun programına buradan erişilebilir. www.grafist.org