Kitapçık: “Tasarımda Etiğe Giriş”

  • Yazar Admin, 25.04.2022

“Tasarımda Etiğe Giriş” çalışması, Mustafa Akman tarafından, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik projesi olarak ve üyemiz Prof. Melike Taşçıoğlu Vaughan’ın danışmanlığında hazırlandı.


GMK, 2021 tarihli bu akademik projeye kaynaklık eden anket çalışmasına ve projenin bir çıktısı niteliğindeki elektronik kitapçığın yaygınlaştırılmasına katkı sağlamıştır. Kitapçığı bu bağlantıdan okuyabilir veya indirebilirsiniz.