“Dirençliliği Tasarlamak” Dijital Arşivi

  • Yazar Admin, 12.01.2022

İstanbul Tasarım Bienali’nin ABD Ankara Büyükelçiliği’nin katkıları ve Center for Arts, Design and Social Research’ün ortaklığıyla gerçekleştirdiği “Dirençliliği Tasarlamak” araştırma programı sonuçlandı. Sosyal, ekonomik ve çoğunlukla çevresel dirençlilik için yeni araçlar ve sistemler oluşturmak ekseninde jeopolitik incelemelerine odaklı bu program, ikisi ABD’den, ikisi Türkiye’den olmak üzere dört kadın tasarımcı, küratör, araştırmacı ve düşünürün ortak çalışmasıyla gerçekleşti. “Dirençliliği Tasarlamak” programı kapsamında Ariko S. İkehara, Katie Colford, Merve Gül Özokçu ve Ruken Aydoğdu tarafından gerçekleştirilen araştırma projeleri artık yayında. 
“Dirençliliği Tasarlamak” programı, bir yandan kadınların, beyaz-olmayanların, LGBTİ+ bireylerin maruz kaldığı baskıyla çevrenin uğradığı tahribat arasındaki bağlantıları ortaya koymayı; diğer yandan da tasarımın hem yeni süreçler hem de sosyal, politik ve ekolojik çabalardan filizlenen küresel değişiklikler başlatma potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyordu.

Mayıs 2021’de başlayan program kapsamındaki araştırma projeleri Kasım 2021'de sona erdi. Programa seçilen araştırmacılar, süreç boyunca düzenli aralıklarla gerçekleştirilen dijital toplantılara katıldılar. Deniz Ova (İstanbul Tasarım Bienali Direktörü); Pelin Tan (sosyolog, sanat tarihçisi, araştırmacı) ve Dalida María Benfield’dan (Center for Arts, Design, and Social Research Araştırma Programları Direktörü) oluşan danışma kurulu tarafından yönlendirildiler ve desteklendiler. 

Programın çıktıları, denemeler ve görsel araştırmalar içeren bir dijital yayın olarak, İstanbul Tasarım Bienali tarafından tasarlanan dijital arşivde sergileniyor.