• Yazar Admin, 17.10.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na,

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu olarak amaçlarımız arasında “Grafik Tasarımcı unvanlı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğrenim kurumlarındaki öğrencilerin mesleğe hazırlanma sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi için dernek olarak girişimlerde bulunulması” yer almaktadır.

Bu kapsamda 10.10.2019 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında 2020 YKS’de Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Çizgi Film, Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım Programları’na merkezî yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine ilişkin aldığınız karar doğrultusunda aşağıdaki bilgilendirilmenin yapılması yönetim kurulumuz tarafından zorunlu görülmüştür. Yaratıcı düşünce ve çizim, sanat ve tasarım üretiminin vazgeçilmez öğeleridir.

Çizgi Film, Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım Programları’nda verilen eğitimin temeli yaratıcı düşünce ve çizim yeteneğine dayanır. Bu alanların eğitim programlarında yer alan Animasyon, İllüstrasyon, Grafik Şekillendirme, Yazı-Kaligrafi, Özgün Baskıresim, Temel Tasarım ve Tipografi gibi derslerde çizmek bir seçenek değil zorunluluktur.

Çizim yeteneğine sahip olmayan öğrenciler bu derslerde başarılı olamaz; bu dersler olmadan söz konusu alanlarda eğitim yapılamaz.

Yetenek sınavları öğrencilerin yaratıcı düşünme ve çizim becerilerini değerlendirir. Bu nedenle belirtilen alanlarda eğitim veren ulusal ve uluslararası eğitim kurumları öğrencilerini yetenek sınavı ve dosya değerlendirmesi ile seçer.  Özel yetenek sınavları, sanat ve tasarım alanlarına ait eğitimlerde dünya genelinde değistirilemez, yerleşmiş bir sınav uygulamasıdır.

Ülkemizin kültürel ve ekonomik açıdan gelişmesinde sanat ve tasarımın büyük payı vardır. Bu doğrultuda meslek kuruluşumuz Türkiye’de görsel iletişim tasarımı standartlarının yükselmesi ve ilgili alanlarda verilen eğitimlerin evrensel düzeyde yürütülmesi için çalışmaktadır.

Özel yetenek sınavı yapılmaksızın gerçekleştirilecek bir aday belirleme yöntemi, eğitim sisteminin ve tasarım sektörünün olumsuz yönde etkilenmesine, dolayısıyla mesleğimizin sürdürülmesinde ciddi sorunlar yaşanmasına sebep olacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz nedenler doğrultusunda Grafik Tasarım mesleğine ve eğitimine büyük zararları olabilecek bu karardan vazgeçilmesini talep ediyor, ülkemizde sanat ve tasarım eğitiminin gelişmesi için her türlü katkıya ve işbirliğine hazır olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz.

Saygılarımızla,

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu