Uluslararası Tasarım Günü için üyelerimize açık çağrı!

  • Yazar Admin, 03.04.2023

27 Nisan, tüm dünyada Uluslararası Tasarım Günü olarak kutlanıyor. Bu gün aynı zamanda, 1963'te Montreal'de kurulan, dünyadaki tasarım meslek örgütleri ve tasarım kurumlarının bir araya geldiği ICoD Uluslararası Tasarım Dernekleri Konseyi'nin de yaş günü. Konsey, 60. yıldönümü olan 2023 Uluslararası Tasarım Günü'nün temasını, 60'lı yılların aktivizminden ilhamla "Barış. Sevgi. Tasarım!"* olarak belirledi. 


Afiş tasarımı: Hasan Gökçam (GMK Üyesi)


ICoD'nin bir üyesi olarak biz de 27 Nisan Uluslararası Tasarım Günü'nü kutlamak amacıyla üyelerimize açık çağrıda bulunuyor ve belirlenen tema etrafında üyelerimizi tasarımın toplumu etkileme ve dönüştürme potansiyeline dikkat çekmeye davet ediyoruz.

Bu kapsamda, 1080×1080 px (30×30 cm) boyutlarında, 72 dpi çözünürlükte ve RGB jpeg formatında tasarlayacakları birer instagram gönderisini 26 Nisan 2023'e kadar info@gmk.org.tr adresine yollamalarını rica ediyoruz. (Gönderilerde, GMK logosu ve “27 Nisan Uluslararası Tasarım Günü, Barış. Sevgi. Tasarım!” ibaresi yer almalıdır.)

Gönderilen işler, 27 Nisan günü GMK'nın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.

 

*ICoD'nin 2023 Uluslararası Tasarım Günü'ne ilişkin çerçeve metni:

"Uluslararası Tasarım Günü’nü 60. yıldönümümüz olan 2023’te, Uluslararası Tasarım Konsey’inin mirasına saygı niteliğinde bir temayla kutluyoruz: 'Barış. Sevgi. Tasarım!' 60’ların aktivizminden ilhamla sizi çevrecilik, sosyal eşitlik, kolektif hareketler ve radikal değişim konularını irdelemeye davet ediyoruz.

Uluslararası Tasarım Konseyi 27 Nisan 1963'te kuruldu. 60’lı yıllar, çok sayıda toplumsal değişimin  yaşandığı bir dönem özelliği taşıyor. Barış sembolü, 1958'de İngiliz grafik sanatçısı Gerald Holtom tarafından Nükleer Silahsızlanma Kampanyası'nın (CND - Campaign for Nuclear Disarmament) logosu olarak tasarlandı. Sembol, 60’lı yılların ortalarında, savaşa karşı protestolarda yaygın biçimde kullanılıyordu. Gezegenin dört bir yanındaki öğrenciler ve gençler de barış fikri etrafında bir araya geliyordu.

Bu gençlik hareketi yalnızca savaşa ve nükleer silahlanmaya meydan okumakla kalmayıp, aynı zamanda mevcut toplumsal düzeni de tartışmaya açtı. Irk eşitsizliğini, totaliterliği, sosyal ve ekonomik adaletsizliği sorguladı ve onlara karşı mücadele etti. Feminizm, evrensel insan hakları, özgürlük ve insan sevgisini savundu. Bu sözde 'hippiler', 'Barış ve Sevgi' ifadesini, insanlığın nezaketi ve birbirini önemsemesi dileğine dönüştürdü.

Tüm ütopik hareketler gibi, bu gençlik hareketine de bir karşı-tepkinin oluşması gecikmedi. Bu hareketler Kuzey Amerika'da, toplum tarafından psikedelik ilaçlar ve neden oldukları kargaşadan ibaret görülmeye başlandı. Dünyanın geri kalanında ise bazıları devlet şiddetiyle bastırıldı. Ancak yine de genelde büyük bir toplumsal büyüme ve deneyimin yaşandığı, böyle hatırladığımız bir dönem olarak biliniyor.

Toplumda tasarımın rolü konusunda benimsediğimiz çerçevede, sizi bugün yine aynı sorunların birçoğuyla karşı karşıya olduğumuzu düşünmeye davet ediyoruz: savaş ve nükleer silahlanmanın yaygınlaşması, çevresel bozulma ve iklim değişikliği, artan ekonomik eşitsizlik, siyasi kutuplaşma ve milliyetçi hareketlerin yükselişi, 8 milyar nüfuslu bir gezegeni paylaşmanın zorlukları… Belki de yalnızca temel bir insani nezaket eksikliğinden mustaribiz.

'Barış. Sevgi. Tasarım!' temasıyla sizleri tasarımın bu sorunların birçoğunun çözümünde oynayabileceği rolü düşünmeye çağırıyoruz. İyisiyle kötüsüyle, köklü değişiklikler kapımızda. Ve bu yoğun baskılar yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Ancak böyle zor zamanlarda, insan zekâsı tüm şaşırtıcılığıyla çoğunlukla imdada yetişir. İnanıyoruz ki insanlık bu zorlukların üstesinden gelebilir. Nazik bir kalp, empati ve iyi niyetle, birlikte çalışarak muazzam bir değişim hayal edebiliriz."

(İngilizceden çeviren: Aydan Erarslan Turhan)