Design Week İstanbul’da Tasarım Eğitimi Paneli

  • Yazar Admin, 15.11.2019

Tasarım eğitimi gelişmekte olan ülkelerin en çok yatırım yaptığı alanların başında geliyor. Farklı okullardaki tasarım öğrencileri yaratıcı fikirler üretmek ve bunları hayata geçirmek üzere eğitim görüyor. Bu aşamada çizim yeteneği ve görsel hafıza tasarım eğitiminde en çok ihtiyaç duyulan özellikler arasında yer alıyor. Peki tasarım okullarına bu yeteneklere sahip olmayan öğrenciler alınırsa ne olur? Tasarım alanında, aralarında GMK Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gökalp ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Ardan Ergüven’in de yer aldığı uzman ve akademisyenler bu önemli konuyu tartışmak üzere 14-17 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşen Design Week İstanbul kapsamında bir panelle bir araya geliyor.


Design Week İstanbul, GMK ve Moda Tadarımcıları Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen “Tasarlamak için yetenek gerekir mi? Tasarım Eğitiminde Yetenek Sınavlarının Önemi ve Geleceği” başlıklı panel Haliç Kongre Merkezi’nde 17 Kasım 2019 Pazar günü gerçekleşecek. Saat 15:00’te başlayacak panele katılım ücretsiz olup buradan online kayıt yapılması gerekiyor.

Katılımcılar:

Doç. Ardan Ergüven

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Bölüm Başkanı-Grafik Tasarımcı

GMK Yönetim Kurulu Üyesi


Prof. Kemal Can

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı

Onur Gökalp

GMK Yönetim Kurulu Başkanı

Monroe Creative Studio Yaratıcı Yönetmeni

Özlem Kaya

Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı


Özlem Mutaf Büyükarman

Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarım

Bölüm Başkanı-Dekan Yardımcısı

Grafik Tasarımcı-GMK Üyesi