ICoD Genel Kurulu Katılım Raporu

  • Yazar Admin, 04.11.2022

Uluslararası Tasarım Konseyi ICoD’nin genel kurul toplantısı 16 Ekim 2022’de Litvanya’nın Kaunas şehrinde gerçekleşti. Genel Kurula GMK’yı temsilen Başkan Zeynep Tonguç ve Genel Sekreter Melike Taşcıoğlu Vaughan katıldı.

Dünyadan grafik tasarım, endüstri tasarımı ve içmimarlık odaklı meslek örgütlerinin ve üniversitelerin oluşturduğu konseyin ülkemizdeki tek meslek örgütü temsilcisi olan GMK, Merkezi Montreal’de bulunan ve grafik tasarım ile görsel iletişim dalında dünyadaki tüm meslek birliklerinin gönüllü temsilcilerden oluşan Uluslararası Tasarım Konseyi 1963’te kuruldu. GMK’nın 1993’ten bu yana üyesi ve ülkemizden tek meslek örgütü temsilcisi olduğu konseyin yönetim kurulunda 1995-1997 ve 1997-1999 dönemlerinde Sadık Karamustafa, 2011-2013 ve 2013-2015 dönemlerinde Yeşim Demir görev aldı.

16 Ekim 2022’de gerçekleşen Uluslararası Tasarım Konseyi 29. Genel Kurul Toplantısı (29GA) öncesinde, 14 Ekim’de Kaunas 2022 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında UNESCO ve ICoD işbirliğiyle International Forum of Design Networks tarafından “Human City Grid” adlı etkinlik gerçekleştirildi. “Human City Grid”i 15 Ekim’de gerçekleşen 2022 Platform Toplantısı (PM2022) izledi. Bunun yanı sıra yine 16 Ekim’de ICoD Olağanüstü Genel Toplantısı (EGM) ve 17 Ekim tarihinde ise yeni 2022-2024 döneminin ilk genel kurul toplantısı (IBM01 KAU) gerçekleşti.14 Ekim 2022: Human City Grid, Zalgiris Arena, Kaunas

Bu yıl Avrupa Kültür Başkenti seçilen Kaunas’ın “Mutluluk için Tasarım” temasıyla ev sahipliği yaptığı halka açık etkinlik “Human City Grid”, Litvanya Tasarım Kuruluşu tarafından gerçekleştirildi.

Uluslararası Tasarım Ağları Forumu’nun bu etkinliğin odağında, tasarımın kentsel yaşamı daha tatmin edici hale getirmede oynadığı rol oldu. ICoD’nin çeşitli Avrupa kuruluşlarının uluslararası ağlarıyla bir araya geldiği etkinlikte tasarımcılar, kentlerde yaşayan insanların yaşamlarını iyileştirmek için tasarımdan nasıl yararlanabilecekleri, hükümetlerin hizmetleri geliştirmek için tasarımı nasıl kullanabileceği, tasarımın yönlendirme ve bilgilendirmede nasıl çözümler sunabileceği ve tasarımın birlik ve bütünlük oluşturmaya nasıl yardımcı olduğu üzerine dünyanın pek çok yerinden örneklerle sunumlar yaptılar.

15 Ekim 2022: ICoD Platform Toplantısı PM22, BLC 2 Business Centre, Kaunas

2014 yılında başlayan ICoD Platform Toplantıları, ICoD üyelerinin ortak zorlukları konuşmak ve katılımcılık temelli bir anlayışla değişim için eylemde bulunmak üzere bir araya geldikleri toplantılardır. Resmî kurulların aksine platform formatı, konseyin tasarım pratiğindeki güncel konular ve bunların meslek kuruluşlarının çalışmalarını, tasarım öğretimi gibi konularda kolaylaştırmadaki rolü üzerine derinlikli bir tartışma yapabilmek amacıyla oluşturulmuştur. Platform toplantılarına katılım sınırlıdır, toplantılar yalnızca davet yoluyla üyelere ve ICoD Topluluğuna açıktır.

PM2022 Kaunas'ın bu yılki teması “Tasarım Olasılıktır” olarak belirlendi. “Tasarım Olasılıktır”, tasarımın, bilerek veya bilmeyerek, iklim değişikliği, sosyal eşitsizlik, sömürü ve yokediş gibi geçmişteki kötülüklere katkıda bulunduğunu ancak geleceğe dair yükümlülüğe sahip olduğumuzu ve umut beslediğimizi ele alan bir tema oldu. Bu kapsamda, tasarımın değişen dünyaya uyum sağlaması gereken sonsuz potansiyeli keşfetmek üzerine çalışma ve konuşmalara yer verildi. Toplantıda ele alınan başlıca konu başlıkları ve içerikleri ise şöyle:

-Özdüşünüm

Tasarım organizasyonları ve kurumları olarak tasarımın ne olduğu, ne yaptığı ve ne yapabileceği konusunda tartışmaktan, ayrım yapmaktan ve fikir ayrılığına düşmekten korkmamalıyız. Kendi kendine muayene, herhangi bir mesleğin olgunlaşmasında çok önemli bir adımdır. İç çelişkilerimizi çözmek, fikirlerimizi dönüştürmek ve nihayetinde ileriye bakmak için sağlam bir temel oluşturmak için canlı bir tartışma gibisi yoktur. Ne yaptığımızı nasıl anladığımıza ve bunu başkalarına nasıl açıkladığımıza dair bir keşif.


-Geçiş ve Değişim

Bir moderatörlü yuvarlak masa tartışması

Geçmiş yılların köklü değişimlerinden sonra her şey değişti; ama belki de değiştirmek isteyeceğimiz şey değil. Size soruyoruz: Tasarımda hangi değişikliklerin gerçekleşmeye başladığını görüyorsunuz? Sektörümüzde yapısal iyileştirmeler için size umut veren hareketler veya değişimler nelerdir? Tasarımın beklenmedik şekillerde kullanıldığını nerede ve nasıl görüyorsunuz? Hangi büyük potansiyelin ortaya çıktığını görmeye başlıyorsunuz?


-Sürdürülebilirliği Yeniden Çerçevelemek

Uzmanlarla moderatörlü bir panel tartışması

Tasarımcıların değer zincirindeki rollerini temelden yeniden çerçevelemeleri gerektiğini öneriyoruz. İklim baskılarının hissedilmesiyle tüketim ve üretim büyük ölçüde değişecek. Günümüzde tasarımcılar büyük ölçüde endüstrinin talebi üzerine satın alınacak ve elden çıkarılacak (arzu edilir) şeyleri yapma paradigması içinde çalışan aktörlerdir. Şeyleri arzu edilir kılma kapasitemizin bu şekilde uygulanmasına gerek olmadığını öneriyoruz. Ya bizim katkımız, tüketim hakkında tamamen yeni düşünme biçimleri tasarlamaksa?


-Tasarım İnsanlar içindir

Bu konunun farklı yönlerini incelemek için bir dizi sunum

Tasarımın insanların ihtiyaçlarına yeniden odaklandığı farklı şekillerde bir dizi sunum. Bir tüketici olarak tasarımın velinimetini, kurumsal bir yapıya fayda sağlayan bir şey veya davranış satın almaya yönlendirilecek şekilde düşünmeyi bırakalım. Bunun yerine, son kullanıcıyı, kendi sağlıklarını ve toplumlarımızın gelişme kapasitesini artırmak için 'iyi' tasarımdan yararlanan bir dünya vatandaşı olarak hayal etmeye başlayın.

16 Ekim 2022: ICoD Genel Kurulu, BLC 2 Business Centre, Kaunas

ICoD’nin iki yılda bir yapılan genel kurulunda üyeler, idari politikayı inceleyip oyluyor, bir sonraki Yönetim Kurulunu seçiyor, mali tabloları onaylıyor, Denetim Komitesi’ni belirliyor, yeni ICoD Üyelerinin kabulünü onaylıyor ve ICoD'nin daha iyi hizmet verebilmesi için önemli önerileri tartışıyor.

Bu yılki genel kurulda da 2022-2024 dönemi için yeni bir Yönetim Kurulu seçimi yapıldı. Kurul, Profesyonel, Eğitim ve Tanıtım Üyelerini ve grafik, endüstriyel ve iç tasarım uzmanlarını temsil eden yedi ülkeden temsilcilerden oluştu. GMK’nın aday olarak önerdiği Melike Taşcıoğlu Vaughan da yönetim kurulunda Başkan Yardımcısı seçildi.


ICoD 2022-2024 Yönetim Kurulu’na; Ting Xu (Çin) başkan, Johnathon Strebly (Kanada, geçen dönem başkanı) ve Jonas Liugaila (Litvanya) Genel Sekreter olmak üzere Yanique DaCoste (ABD), Arez Ezman (Malezya), Juliet Kavishe (Güney Afrika), Chao Zhao (Çin) ve Melike Taşcıoğlu Vaughan seçildi. Melike Taşcıoğlu Vaughan’ın, 7 ülkeden üyelerin olduğu yönetim kurulunda iki yıl boyunca Başkan Yardımcılığı görevini yürütmesine karar verildi.

Bunun yanı sıra yasa ve yönetmeliklerde oylamalar yapıldı. 2019-2022 dönemi mali tablosu oylandı ve onaylandı. Oylamalara GMK adına Başkan Zeynep Tonguç katıldı.


17 Ekim 2022: ICoD Yönetim Kurulu Toplantısı IBM01 KAU, BLC 2 Business Centre, Kaunas

Uluslararası Tasarım Konseyi'nin Yürütme Kurulu iki yıllık bir dönem için görev yapıyor. Kurul üyeleri, misyon ve hedeflerinin gayretli bir şekilde takip edilmesi ve temel değerlerine bağlı kalınması da dahil olmak üzere, konseyin etkin yönetiminden toplu olarak sorumlu.

2022-2024 dönemi Yönetim Kurulu toplantısı 17 Ekim 2022 günü gerçekleşti. Görev konusunda bilgilendirmeler yapıldı, görev paylaşımı ve iş akışı üzerinde duruldu, dönemin ilk altı toplantısının tarih ve saatleri belirlendi. ICoD’nin önceki dönem yaptığı çalışmalar incelendi ve yapılması gereken faaliyetler üzerine tartışıldı.

 

*Hazırlayanlar: Melike Taşcıoğlu (GMK Genel Sekreteri), Zeynep Tonguç (GMK Yönetim Kurulu Başkanı)