GMK Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

 • Yazar Admin, 09.04.2021

2020’de düzenlenmesi planlanan, ancak İçişleri Bakanlığının Covid-19 koşulları sebebiyle yurt genelinde aldığı kararla ertelenen GMK Olağan Genel Kurulu, 27 Mart 2021 Cumartesi CoBAC Workspace’de gerçekleştirildi. Covid-19 önlemleri sebebiyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda 2018-2021 döneminin çalışmaları ve Derneğin gelecek projeleri konuşuldu. GMK Genel Tüzüğü’nün 5. ve 15. maddeleri oylama sonucu güncellendi. Katılımcı üyelerin derneğe ilişkin öneri ve talepleri tartışıldı.

Olağan Genel Kurulda yapılan oylama ile 2021-2023 Yönetim Kurulu’na Zeynep Tonguç, Ferhat Meşhur, Melike Taşcıoğlu, Zeynep Yıldırım, Aykut Genç, Başak Ürkmez, Ervin Esen, Osman Tülü ve Umut Altıntaş seçildi. Yeni Yönetim Kurulunun görev dağılımı, Genel Kurul sonrasındaki ilk yönetim kurulu toplantısında gerçekleştirildi. 

Yeni yönetim kurulunun gelecek iki yıllık çalışma programındaki başlıca hedefleri arasında Covid-19 salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirdiği çevrimiçi sergi deneyiminden hareketle, çevrimiçi sergiyle birlikte çevrimiçi yarışma başvurusu, üyelik ve GMK Dükkân platformlarının geliştirilmesi, web sitesinin yenilenip güncellenmesi, GMK’nın matbu ve dijital yayıncılık faaliyetlerinin çeşitlenip geliştirilmesi, etkin sosyal medya çalışmalarının gerçekleştirilmesi, eğitim bursuna yönelik etkin iletişim çalışmasıyla burs sağlanan öğrenci sayısının artırılması ile yeni üye kazanımları ve Derneğin düzenli geliri olan aidatların temin edilmesi yer alıyor. 

2018-2021 GMK Çalışma Raporu’nu buradan inceleyebilirsiniz.


 

2021-2023 GMK Yönetim ve Denetim Kurulları

Yönetim Kurulu

Zeynep Tonguç (Başkan)

Ferhat Meşhur (Başkan Yardımcısı)

Zeynep Yıldırım (Sayman)

Melike Taşcıoğlu (Genel Sekreter)

Aykut Genç

Başak Ürkmez

Ervin Esen

Osman Tülü

Umut Altıntaş

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Atilla Karabay

Emrah Doğru

Furkan Şahin

Ceyhun Akgün

Cihan Önder

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

Ardan Ergüven

Onur Gökalp

Yeşim Demir

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Didem Uraler

Hande Ekinci Şahin

Volkan Ölmez

 

Olağan Genel Kurul’da Güncellenen Maddeler

Madde 5: Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 1. Yurdumuzda ve yurtdışında eşdeğeri olan yükseköğrenim kurumlarının grafik tasarım bölümlerinden mezun, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan, TC uyruklu veya Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı uyruklu meslek mensupları GMK’ya üye olabilir.
 2. Öğrenci üyeliğinde, öğrenciler ilk giriş aidatı ödemesi alınmadan yıllık aidatın %50’si oranında aidat ödeyerek üyeliğe başvurabilirler. Bu üyelik yalnızca lisans eğitimindeki öğrencileri kapsamaktadır. 25 yaşını doldurmuş kişiler öğrenci üye olamaz, profesyonel üyeliğe geçmek zorundadırlar. Yükseklisans öğrencileri bu üyelikten faydalanamaz.

*Bu maddede geçen “İlk 2 yıl oy kullanamaz, Yönetim Kurulu’na giremez” ibaresi, eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle bu maddeden çıkarılmıştır.

Madde 15: Derneğin Gelir Kaynakları

 • Üye Giriş Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve aylık alınır. Giriş ödentisi, bir defaya mahsus ilgili yılın aidatı kadardır.
 • Öğrenci Üye Aidatı: Öğrencinin lisans eğitimi süresince üyeliğe ilk giriş aidatı alınmaz. Yalnızca yıllık aidatın %50’si oranında aidat alınır. Yönetim Kurulu, aidatı o yılın enflasyon rakamlarına göre %10-%25 arası bir oranla artırma hakkına sahiptir. Üye aidatları her yıl 30 Haziran’a kadar ödenmelidir. Yönetim Kurulu 3 ay süre ile aidatı gecikme faizi olmaksızın erteleme hakkına sahiptir. Vadesinde ödenmeyen üye aidatlarına yıllık %5 yasal gecikme faizi uygulanır.
 • Aylık aidat 40 TL, yıllık aidat 480 TL’dir. Yönetim Kurulu, aidatı o yılın enflasyon rakamlarına göre %10-%25 arası bir oranla artırma hakkına sahiptir. Üye aidatları her yıl 30 Haziran’a kadar ödenmelidir. Yönetim Kurulu 3 ay süre ile aidatı gecikme faizi olmaksızın erteleme hakkına sahiptir. Vadesinde ödenmeyen üye aidatlarına yıllık %5 yasal gecikme faizi uygulanır.
 • Akademik Üyelik Aidatı: Yıllık aidat 4.800 TL’dir. Üniversite akademik kadrolarında en az 6 profesyonel GMK üyesi bulunan kurumlardan yıllık üyelik aidatı alınmaz. Yönetim Kurulu, aidatı o yılın enflasyon rakamlarına göre %10-%25 arası bir oranla artırma hakkına sahiptir. Üye aidatları her yıl 30 Haziran’a kadar ödenmelidir. Yönetim Kurulu 3 ay süre ile aidatı gecikme faizi olmaksızın erteleme hakkına sahiptir. Vadesinde ödenmeyen üye aidatlarına yıllık %5 yasal gecikme faizi uygulanır.

 

Olağan Genel Kurul’da Üyelerden Gelen Talep ve Öneriler

 • Her yıl düzenlenen Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışması dışında yarışmasız ve geniş katılımlı bir grafik tasarım sergisinin düzenlenmesi.
 • GMK’nın bir meslek birliğine dönüşmesi için çalışmalar yapılması.
 • Grafik tasarım alanında yapılan etik manifesto çalışmalarına katkı sağlanması.
 • GMK’nın aylık yayını Yazılar’a daha fazla ve çeşitte yazarın katkı sağlaması yönetim iletişim çalışmalarının yapılması.
 • GMK Shop projesinin hayata geçirilmesi, bu tür projelerin ve GMK’nın genel tanıtımının ağırlıklı olarak sosyal medya kanallarıyla ilerlemesi.