GÜNCEL

GMK'DAN

GÜNCEL

Bir Kılavuz: Tasarımcılar İçin Mesleki Davranış Kuralları

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu olarak 1993 yılından bu yana üyesi olduğumuz Uluslararası Tasarım Konseyi’nin (ICoD) tasarım alanında yol gösterici metni Tasarımcılar için Mesleki Davranış Kuralları’nın Türkçeye çevrilmesine öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. ICoD’nin tasarım alanıbdaki 60 yıllık bilgi ve deneyiminin bir ürünü olan bu kılavuz, tasarımcılara ve tasarım meslek kuruluşlarına kendi meslek ilkelerini inşa edebilecekleri bir temel sunmayı, eğitim kurumlarına da müfredatlarını oluşturmada katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu mesleki kılavuzun Türkçeye çevrilmesine öncülük etmekten mutluluk duyuyor ve GMK olarak tüm meslektaşlarımızla paylaşıyoruz.

Tasarımcılar için Mesleki Davranış Kuralları'buradan indirebilirsiniz.