YARIŞMA DANIŞMANLIĞI

Grafik Tasarım Yarışmaları Nasıl Düzenlenmeli? Bir Kılavuz Bu kılavuz, Türkiye’de düzenlenen grafik tasarım yarışmalarının belli ilkeler temelinde ve meslek onurunu zarar vermeden işlemesi, bu yarışmaların gerek katılımcılar gerek düzenleyenler gerekse de jüriler nezdinde adil ve tutarlı biçimde gerçekleşmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Grafik tasarım yarışmalarının etkili birer araç olmalarının yanı sıra işleyişlerinin kurumdan kuruma değişiklik göstermesinin, keyfî uygulamalardan kaynaklanan olumsuz deneyimlerin ve bu deneyimlerin yol açtığı şaibe ve güvensizlik ortamının, hem sektöre hem de mesleğe zarar vermesi de kaçınılmazdır. Bu bilinç doğrultusunda GMK, 1979’da hazırladığı yarışma düzenleme yönetmeliğinden başlayarak, bu alanda öncü bir rol üstlendi. Bugün de, grafik tasarıma ve tasarımcıya önem veren, bilinçli pek çok kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde, yarışmaların güvenilirliği, tarafsızlığı ve sürdürülebilirliğine ilişkin çalışmalarını sürdürmektedir.
Grafik Tasarım Yarışmaları Nasıl Düzenlenmeli?-Bir Kılavuz başlıklı elektronik kitapçık da bu çalışmalar kapsamında hazırlandı. Bu kılavuzun, önümüzdeki süreçte yarışma düzenlemek isteyen kurumların, yarışma deneyimlerinde kerteriz alacakları bir kaynak oluşturmasını ve onlara yarışmaların bilhassa şartname, jüri ve ödül belirleme gibi önemli aşamalarında rehberlik etmesini diliyoruz.

İçindekiler Yarışmanın amacı
Yarışma organizasyonu ve yapısı
Yarışma duyurusu ve şartname
Yarışma jürisi
Ödül ve değerlendirme
GMK desteği
Yarışma etiği üstüne bazı hatırlatmalar